Нордитропин 15 mg инжекционен разтвор съдържа рекомбинантен човешки растежен хормон (соматропин).

Norditropin Nordiflex 15mg/1,5mL Pen (соматропин) за инжекции е рекомбинантен човешки растежен хормон. Това е полипептид с рекомбинантен ДНК произход и се синтезира от специален щам на бактерия E. coli, който е модифициран чрез добавяне на плазмид, който носи гена за човешки растежен хормон.

Norditropin съдържа идентична последователност от 191 аминокиселини.

Norditropin Nordiflex 15mg/1,5mL писалка се доставя като стерилен разтвор за подкожно приложение в готови за приложение предварително напълнени писалки с обем 1,5 ml.

Приложението на това лекарство може да доведе до интракраниална хипертония (зрителни промени, главоболие, повръщане), задържане на течности и дефицит на хормони на хипофизата.

Разфасовка

45 IU 15МГ

Запитване